ČO ZNAMENÁ ECOSUN PASS® CERTIFIKÁCIA?

Pomocou metodológie EcoSun Pass sa hodnotí ako UV filtre v prípravkoch na opaľovanie ovplyvňujú životné prostredie. Ide o prvý, takto ucelený, vedecký a transparentný systém určovania ekologickej záťaže. Hodnotenie pomocou metódy EcoSun Pass je založené na ôsmich rôznych kritériách udržateľnosti, medzi ktoré patrí napr. akútna a chronická akvatická toxicita, bioakumulácia a biodegradácia. Zjednodušene povedané EcoSun Pass pomáha nájsť rovnováhu medzi účinnou ochranou proti UV žiareniu a šetrnosťou voči životnému prostrediu. U produktov certifikovaných EcoSun Pass si tak môžete byť istí, že sú šetrné nielen k ľudskému zdraviu, ale aj k prírode.

More News