CO ZNAMENÁ ECOSUN PASS® CERTIFIKACE?

Pomocí metodologie EcoSun Pass se hodnotí, jak UV filtry v přípravcích na opalování ovlivňují životní prostředí. Jedná se o první takto ucelený, vědecký a transparentní systém určování ekologické zátěže. Hodnocení pomocí metody EcoSun Pass je založené na osmi různých kritériích udržitelnosti, mezi něž patří např. akutní a chronická akvatická toxicita, bioakumulace a biodegradace. Zjednodušeně řečeno EcoSun Pass pomáhá nalézt rovnováhu mezi účinnou ochranou proti UV záření a šetrností vůči životnímu prostředí. U produktů certifikovaných EcoSun Pass si tak můžete být jistí, že jsou šetrné jak k lidskému zdraví, tak k přírodě.

More News