AKO MÔŽE BYŤ OBAL ŠETRNÝ K PRÍRODE? ​

Každý rok pribúda v moriach a oceánoch neuveriteľných 8 miliónov ton plastov. V záujme ochrany našej planéty chceme prispieť k zníženiu objemu plastov v oceánoch. Preto pri výrobkoch používame recyklovaný plast, ktorý je možné navyše po použití ďalej recyklovať. Pri papierových obaloch dbáme na to, aby mali FSC certifikáciu. Tá zaručuje, že celý proces výroby obalu berie čo najväčší ohľad na životné prostredie. Konkrétne ide napr. o to, aby papier bol vyrobený z dreva pochádzajúceho zo zodpovedného lesného hospodárstva a celý výrobný proces vrátane dopravy bol čo najekologickejší.

More News