JAK MŮŽE BÝT OBAL ŠETRNÝ K PŘÍRODĚ?

Každý rok přibývá v mořích a oceánech neuvěřitelných 8 milionů tun plastů. V zájmu ochrany naší planety chceme přispět ke snížení objemu plastů v oceánech. Proto u výrobků používáme recyklovaný plast, který lze navíc po použití dále recyklovat. U papírových obalů dbáme na to, aby měly FSC certifikaci. Ta zaručuje, že celý proces výroby obalu bere co největší ohledy na životní prostředí. Konkrétně jde např. o to, aby papír byl vyroben ze dřeva pocházejícího ze zodpovědného lesního hospodářství a celý výrobní proces včetně dopravy byl co nejekologičtější.

More News