Podmínky ochrany soukromí

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Společnost Sarantis Czech Republic s.r.o. (dále jen „Společnost“ nebo „my“) usiluje o to, aby byly uspokojeny všechny potřeby návštěvníků webových stránek. Jedním ze způsobů, jak toho můžeme dosáhnout, je odpovědně zacházet s údaji shromážděnými prostřednictvím našich webových stránek. Zavázali jsme se respektovat vaše soukromí a dodržovat platné právní předpisy upravující ochranu údajů a soukromí.

Zpracování vašich osobních údajů se řídí těmito podmínkami, příslušnými ustanoveními řeckého a unijního právního rámce v oblasti ochrany údajů včetně Obecného nařízení o ochraně údajů (2016/679) a příslušnými rozhodnutími, pokyny a nařízeními vydanými Řeckým úřadem pro ochranu údajů.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů („Zásady") jsou začleněny a tvoří nedílnou součást Podmínek pro používání našich webových stránek, a mohou se průběžně měnit. Doporučujeme vám proto naše Zásady ochrany údajů pravidelně kontrolovat, chcete-li mít aktuální informace a dozvědět se o veškerých změnách. Návštěvou a procházením našich webových stránek dáváte svůj souhlas s těmito Zásadami ochrany údajů v aktuálně platném znění. V případě, že budou provedeny zásadní změny, zajistíme, aby bylo pro návštěvníky našich webových stránek zveřejněno příslušné oznámení.

Tyto Zásady vysvětlují, jak shromažďujeme, zpracováváme a/nebo používáme informace, které dostáváme prostřednictvím našich webových stránek, na základě e-mailů, které posíláme, či prostřednictvím mobilních aplikací (souhrnně „platforma“; jedná-li se pouze o webové stránky, používáme výraz „webové stránky“), které obsahují odkazy na tyto Zásady v platném znění. V Zásadách se rovněž popisuje, jak shromažďujeme, zpracováváme, používáme a sdílíme osobní údaje, které nám poskytnete. Uvádí se tam rovněž, jaké možnosti máte ve vztahu k použití, přístupu, přenosu, opravám a vymazání vašich osobních údajů.

1. Které informace shromažďujeme

Shromažďujeme informace o vaší osobě, abychom vám mohli poskytovat naše služby. Abychom vám je mohli poskytovat co nejlépe, je nezbytné, abychom měli možnost tyto informace shromažďovat a používat tak, jak je popsáno v těchto Zásadách.

1.1 Informace, které nám poskytnete

Pokud poskytnete své údaje nezbytné k tomu, abyste mohli dostávat newslettery nebo jiné aktualizace a/nebo za účelem registrace do nabízených programů / nákupu zboží/služeb v našem e-shopu, tyto vaše údaje shromažďujeme a uchováváme výhradně pro účely uvedené dále. V této souvislosti shromažďujeme údaje, které poskytnete, například jméno, bydliště, e-mail, telefonní číslo, číslo mobilního telefonu, faxové číslo, údaje o vaší kreditní kartě, datum narození a pohlaví.

1.2 Informace, které shromažďujeme automaticky

Pokud používáte naše webové stránky, vaše zařízení nám automaticky poskytuje informace, které nám umožňují reagovat a přizpůsobit svou reakci vašim potřebám. Typem informací shromažďovaných automatizovanými prostředky jsou obecně technické údaje o vašem počítači, například vaše IP adresa nebo jiný identifikátor zařízení, typ používaného zařízení a verze operačního systému. Informace, které shromažďujeme, mohou zahrnovat také informace o využívání naší webové stránky a statistické údaje o vaší interakci s ní. Tyto informace mohou zahrnovat URL adresy našich webových stránek, které jste navštívili, URL adresy odkazujících a odchozích stránek, zobrazení stránek, čas strávený na stránce, počet kliknutí, typ platformy, údaje o poloze (pokud jste na svém mobilním zařízení povolili přístup k údajům o poloze) a další informace o způsobu použití platformy.
Tyto informace jsou shromažďovány pomocí Souborů cookies a dalších podobných sledovacích technologií. Důrazně doporučujeme, abyste si pročetli naše Zásady používání souborů cookies, kde se dozvíte více o tom, co jsou cookies, jak je používáme a jak můžete používání cookies omezit.

2. Proč shromažďujeme vaše údaje
Zpracováváme vaše údaje výhradně pro níže uvedené účely:

Účel

Vysvětlení

Poskytování služeb

Při používání našich webových stránek musíte poskytnout své osobní údaje. Vaše osobní údaje shromažďujeme, abychom vám mohli nabídnout služby, které požadujete, abychom mohli zajistit splnění vašich požadavků při užívání našich služeb a/nebo abychom vás mohli kontaktovat ohledně otázek souvisejících s poskytováním našich služeb.

Sledování aktuálního vývoje

Pokud poskytnete svůj souhlas tím, že uvedete své údaje v poli pro odběr našeho newsletteru, budeme vaše údaje registrovat a posílat vám newslettery a aktualizace.

Zlepšení služeb

Vaše údaje a historii používání našich služeb uchováváme za účelem vytvoření statistik, které nám umožní lépe posoudit návštěvy a pohyb uživatelů na našich webových stránkách s cílem zlepšit jejich obsah a strukturu.

Marketingové materiály

Pokud poskytnete svůj souhlas, použijeme vaše kontaktní údaje, abychom vám zasílali marketingové materiály a informovali vás o zvláštních nabídkách/slevách či jiných propagačních aktivitách.

Cílená reklama

Pokud poskytnete svůj souhlas se zasíláním cílené reklamy na základě vašich preferencí nebo segmentace zákazníků, budeme používat automatizované prostředky ke zpracování informací, které poskytnete, a historii vašich transakcí prostřednictvím našich webových stránek, abychom vám zasílali novinky, speciální nabídky a propagační materiály, které jsou relevantní s ohledem na váš profil a preference.Pokud jde o používání údajů shromažďovaných prostřednictvím cookies, přečtěte si prosím naše Zásady používání souborů cookies. http://www.astrid.cz/en/legal-2/cookies/

6. Příjemci vašich údajů

Přístup k vašim údajům může být poskytnut pouze našim řádně pověřeným zaměstnancům nebo obchodním partnerům, kteří jednají naším jménem za výše uvedeným účelem zpracování, a to tak, že nám nabízejí IT služby pro registraci a uchovávání vašich dat, pro provoz našich webových stránek a/nebo zákaznických služeb a/nebo pro zasílání marketingových sdělení či pro provádění průzkumu trhu.

7. Doba zpracování

Období, po které se údaje uchovávají, se může výrazně lišit v závislosti na typu informací a způsobu jejich použití. Období, po které uchováváme údaje my, vycházejí z kritérií zahrnujících zákonem stanovené období uchovávání údajů, období trvání probíhajících nebo potenciálních soudních sporů, našeho duševního vlastnictví nebo vlastnických práv, dobu platnosti smluvních požadavků, provozních směrnic nebo potřeb a dobu historické archivace. Vaše údaje uchováváme po dobu pěti let od chvíle, kdy naposledy použijete naše služby. Poté budou vaše údaje smazány, pokud svůj souhlas s jejich zpracováním neobnovíte. Můžete rovněž požádat, abychom vám přestali zasílat marketingové materiály a/nebo abychom vaše údaje kdykoli vymazali.

8. Vaše práva

Naše společnost zajišťuje dodržování vašich práv v souvislosti se zpracováním osobních údajů a garantuje vám možnost svá práva kdykoli uplatnit.
Máte právo požadovat:
8.1 Přístup k vašim osobním údajům.

8.2 Opravu vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné.

8.3 Vymazání vašich osobních údajů, pokud není jejich zpracování nezbytné pro výkon zákonných práv společnosti Sarantis Czech Republic s.r.o. nebo třetí strany, ke splnění zákonné povinnosti, z důvodů veřejného zájmu nebo k obhajobě našich zákonných práv před soudem nebo jinými orgány.

8.4 Omezení zpracování vašich osobních údajů pouze na specifické účely.

8.5 Svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro marketingové účely a/nebo cílenou reklamu můžete kdykoli odvolat zasláním e-mailu nebo písemné žádosti na adresy tjakoubek@sarantis.cz či prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. V takovém případě bude jejich zpracování z naší strany pozastaveno, nijak to však neovlivní zákonnost jakéhokoli zpracování provedeného do odvolání vašeho souhlasu.
Chcete-li využít některé z výše uvedených práv, doporučujeme vám vyplnit náš „Formulář pro žádost subjektu údajů“ a podat jej podle pokynů uvedených na našich webových stránkách www.sarantisgroup.com Můžete nám také napsat e-mail nebo zaslat písemnou žádost prostřednictvím našich kontaktních údajů uvedených dále.


Pokud se domníváte, že vaše práva na ochranu dat byla porušena, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Kontaktní informace:
Sarantis Czech Republic s.r.o., Žerotínova 32, Praha 3. www.sarantis.cz
Telefonní číslo: +420 775 755 304
tjakoubek@sarantis.cz