Podmínky ochrany soukromí

Verze: 1/2016
Datum publikace: 21.3.2016

Soukromí

Sarantis Czech Republic, s.r.o. přijímá veškerá dostupná opatření k zajištění ochrany osobních údajů návštěvníků svých webových stránek. Tyto Podmínky se vztahují zejména na informace získané prostřednictvím komunikačního formuláře umístěného na stránkách. Tyto údaje budou zpracovávány pouze společností Sarantis Czech Republic, s.r.o. pro účely komunikace s uživatelem webových stránek a dále v souladu s podmínkami specifikovanými níže.

Ochrana práv duševního vlastnictví

Obsah umístěný na webových stránkách je chráněn právem duševního vlastnictví. jakákoli práva duševního vlastnictví k obrázkům, textu, software a dalším materiálům na těchto stránkách jsou vlastnictvím Sarantis Czech Republic, s.r.o., jeho propojených osob nebo jsou předmětem příslušných licenčních oprávnění. Šíření obsahu těchto stránek třetími osobami je zakázáno. Kopírování těchto webových stránek nebo jejich částí ke komerčním účelům je zakázáno.

Tato pravidla stanoví způsob spravování a zpracování informací získaných prostřednictvím těchto webových stránek společností Sarantis Czech Republic, s.r.o. Takové informace mohou zahrnovat údaje jako je Vaše jméno, adresa, emailová adresa, telefonní číslo a další osobní údaje, nikoli však citlivé osobní údaje.

Tato pravidla se neuplatňují na jednání jakýchkoli právnických osob, které Sarantis Czech Republic, s.r.o. nevlastní nebo neovládá, nebo fyzických osob, které Sarantis Czech Republic, s.r.o. nezaměstnává nebo neřídí. Některé z osob propojených s Sarantis Czech Republic, s.r.o. se řídí vlastními zásadami ochrany soukromí, přičemž tato pravidla můžete nalézt na jejich vlastních webových stránkách.

Tyto webové stránky jsou Vám k dispozici za předpokladu, že bezvýhradně přijímáte tyto Podmínky ochrany soukromí. V případě, že nepřijímáte tyto Podmínky nebo jejich část, prosíme, abyste tyto webové stránky nepoužívali. Pravidelně ověřujte aktuální verzi těchto podmínek. Používáním těchto webových stránek stvrzujete svůj souhlas s aktuálním a případně upraveným zněním Podmínek ochrany soukromí.

Žádná z informací na těchto webových stránkách není nabídkou ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku.

Shromažďování a zpracování údajů

Sarantis Czech Republic, s.r.o. spravuje a zpracovává informace získané prostřednictvím těchto webových stránek v souladu se zákonem. Takové informace mohou zahrnovat údaje jako je Vaše jméno, adresa, emailová adresa, telefonní číslo a další osobní údaje, nikoli však citlivé osobní údaje. Poskytnutí osobních údajů je vždy nepovinné a dobrovolné. Každý má právo požádat o přístup ke svým osobním údajům, jejich ověření, změnu a odstranění.

Sarantis Czech Republic, s.r.o. nebude prodávat, sdílet nebo pronajímat tyto informace jiným způsobem, než je uvedeno v těchto Podmínkách nebo vyžadováno zákonem. Sarantis Czech Republic, s.r.o. shromažďuje informace od návštěvníků prostřednictvím několika kanálů na svých webových stránkách.

V případě jakýchkoli Vašich poznámek, komentářů nebo v případě jakýchkoli dotazů ohledně způsobu nakládání s Vašimi osobními údaji, případně pokud si přejete získat přístup k Vašim osobním údajům, aktualizovat je nebo opravit či požádat o jejich odstranění, kontaktujte nás prosím na telefonním čísle + 420 222 801 700 nebo na adrese Sarantis Czech Republic, s.r.o. (Žerotínova 1133/32, 130 00 Praha 3, Česká republika).

Cookies

Cookie je malé množství dat, které se ukládá v zařízení uživatele a které obsahuje informaci o uživateli. Navštívíte-li naše webové stránky, budete požádáni o souhlas s ukládáním cookies prostřednictvím našich stránek. V důsledku toho, že naše stránky mají cookies nastaveny, nemusí uživatelé zadávat svá osobní data opakovaně, což šetří jejich čas strávený na našich stránkách. Pokud uživatel odmítne poskytnout souhlas s použitím cookie, nebrání mu to v dalším používání stránek. Jedinou nevýhodou zůstává, že uživatel může být v některých oblastech našich stránek omezen – například mu nemůže být poskytnuty cílené a personalisované služby. Cookies nám také umožňují sledovat a přizpůsobovat se zájmům našich uživatelů, abychom vylepšovali jejich zkušenosti s našimi stránkami.

Můžete dále spravovat cookies prostřednictvím nastavení svého internetového vyhledavače. Můžete si nastavit, aby Vás vyhledavač informoval, když obdržíte nové cookie, můžete vymazat jednotlivá cookies nebo vymazat všechna cookies.

Soubory pro ukládání záznamů (Log Files)

Užíváme IP adresy za účelem analýz trendů, správy stránek, mapování pohybu uživatele a shromažďujeme širší demografické informace pro obecné využití. Logovací soubory zaznamenávají identifikaci cookie a IP adresy, ale nejsou propojeny analýzou provozu webových stránek.

Sdílení

Můžeme sdílet širší demografické informace s našimi partnery. Tyto informace však nejsou propojeny s jakýmkoli osobním údajem, na základě něhož by mohlo dojít ke ztotožnění konkrétní osoby.

K přepravě objednávek používáme externího dopravce, užíváme služeb společností, procesujících platby platebními kartami, externí společnost zajišťující online platební bránu, společnosti zajišťující nezbytná povolení pro některé z našich výrobků. Tyto společnosti neshromažďují, nesdílejí, neukládají a nezpracovávají osobní údaje pro jakékoli jiné účely.

Spolupracujeme s třetími stranami na poskytování určitých webových služeb. Pokud uživatel využívá takových služeb na našich stránkách, sdílíme jména, případně další informace nezbytné k tomu, aby třetí strana mohla poskytnout takovou službu. Služby zahrnují online dotazníky, vyhledavače, lokátory prodejců, kontaktní formuláře a formuláře zákaznických služeb. Tyto strany nejsou oprávněny užívat osobní údaje k účelům jiným, než k poskytnutí těchto vyžádaných služeb. Užitím těchto webových stránek souhlasíte s výše uvedeným způsobem užití Vašich dat výše uvedenými třetími stranami.

Odkazy

Webové stránky Sarantis Czech Republic, s.r.o. obsahují odkazy na jiné stránky. Nemáme jakýkoli vliv na tvorbu takových odkazovaných stránek a neodpovídáme za jejich obsah ani jakoukoli jejich činnost. Prosím, vezměte na vědomí, že Sarantis Czech Republic, s.r.o. neodpovídá za činnost takových stránek zasahující do ochrany soukromí. Doporučujeme svým uživatelům, aby si uvědomovali, že opouštějí naše stránky a aby si četli zásady ochrany soukromí na každé webové stránce, která shromažďuje osobní údaje. Skutečnost, že odkazujeme na webové stránky třetích stran, neimplikuje jakýkoli náš vztah nebo souhlas s jejich obsahem ani propojení s jejich provozovateli.

Doplňování informací

Aby Sarantis Czech Republic, s.r.o. mohl lépe rozpoznat demografii svých zákazníků, musí získané informace doplňovat o informace získané ze zdrojů třetích stran. Aby Sarantis Czech Republic, s.r.o. mohl přizpůsobovat své webové stránky preferencím jednotlivých uživatelů, může propojovat získané informace o nákupních zvycích uživatelů za účelem provedení celkové segmentace informací. V rámci shromažďování informací budeme postupovat v souladu s požadavky platných právních předpisů.

Oznámení změn

Pokud se rozhodneme změnit Podmínky ochrany soukromí, budeme neprodleně tyto změny publikovat na našich webových stránkách, aby naši uživatelé měli vždy k dispozici aktuální informace o tom, jaké informace a údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme a za jakých okolností je můžeme zveřejnit. Pokud se rozhodneme použít jakékoli informace mající charakter osobních údajů způsobem odlišným od Podmínek aktuálních v době, kdy údaj shromažďujeme, budeme uživatele informovat e-mailem nebo zvýrazněným oznámením na webových stránkách. Uživatelé budou oprávnění rozhodnout se, zda nám takové užití jejich osobních údajů umožní či nikoli. Budeme s informacemi nakládat v souladu s Podmínkami ochrany soukromí aktuálními v době shromáždění takových informací.