ECOSUN PASS® CERTIFIKÁCIA

Technológia ekologicky vyvážených UV filtrov ohľaduplná k životnému prostrediu. Vedecké testy potvrdili, že vyhovuje 8 kritériám udržateľnosti vo vzťahu k morskému aj suchozemskému životu a je šetrná k ľudskému zdraviu. Zloženie sa stará o ekosystém oceánov, neobsahuje UV filtre oktinoxát, oxybenzon a oktokrylen.
  • BIODEGRADÁCIA


  • AKÚTNA AKVATICKÁ TOXICITA


  • CHRONICKÁ AKVATICKÁ TOXICITA


  • BIOAKUMULÁCIA


  • TERESTRICKÁ TOXICITA


  • TOXICITA SEDIMENTU


  • ENDOKRINÁLNE RIZIKO


  • ROZDEĽOVACÍ KOEFICIENT OKTANOL/VODA


More News