ECOSUN PASS® CERTIFIKACE

Technologie ekologicky vyvážených UV filtrů ohleduplná k životnímu prostředí. Vědecké testy potvrdily, že vyhovuje 8 kritériím udržitelnosti ve vztahu k mořskému i suchozemskému životu a je šetrná k lidskému zdraví. Složení pečuje o ekosystém oceánů, neobsahuje UV filtry oktinoxát, oxybenzon a oktokrylen.

  • BIODEGRADACE


  • AKUTNÍ AKVATICKÁ TOXICITA


  • CHRONICKÁ AKVATICKÁ TOXICITA


  • BIOAKUMULACE


  • TERESTRICKÁ TOXICITA


  • TOXICITA SEDIMENTU


  • ENDOKRINÁLNÍ RIZIKO


  • ROZDĚLOVACÍ KOEFICIENT OKTANOL/VODA


More News