Cookies

Zásady týkajúce sa súborov cookie

V týchto Zásadách týkajúcich sa súborov cookie uvádzame informácie o používaní súborov cookie a podobných technológií na našej webovej lokalite (webových lokalitách) a/alebo v akejkoľvek mobilnej aplikácii prevádzkovanej spoločnosťou Sarantis Czech Republic S.R.O, v jej mene („my“ alebo „nás“) a/alebo jej prepojenými podnikmi („webová lokalita“). Opíšeme v nich tiež, aké možnosti máte v súvislosti so súbormi cookie a podobnými technológiami.

Zásady týkajúce sa súborov cookie tvoria časť podmienok používania webovej lokality a sú do nich začlenené. Môžu sa na ne vzťahovať príležitostné zmeny. Odporúčame vám, aby ste do Zásad týkajúcich sa súborov cookie pravidelne nahliadali a boli tak informovaní o ich aktualizáciách. Relevantné oznámenia o podstatných zmenách môžu byť zobrazené aj na našej webovej lokalite. Návštevou webovej lokality vyjadrujete svoj súhlas s prijatím zmien týchto zásad,

V niektorých prípadoch môžeme používať technológie sledovania na účely zberu informácií, ktoré sú osobne identifikovateľné alebo by sa takými mohli stať, keď ich skombinujeme s ďalšími informáciami. Na takéto prípady sa okrem Zásad týkajúcich sa súborov cookie budú vzťahovať aj Zásady ochrany súkromia.

Čo sú súbory cookie

Súbory cookie sú malé textové súbory, obvykle tvorené písmenami a číslicami, ktoré vo vašom zariadení uloží server webovej lokality.

Súbory cookie sa delia na súbory cookie relácie a trvalé súbory cookie, a to podľa toho, ako dlho zostanú uložené vo vašom zariadení. „Súbory cookie relácie“ sú v zariadení uložené v čase návštevy webovej lokality a odstránia sa automaticky po zatvorení prehliadača. „Trvalé súbory cookie“ sa v zariadení uložia v čase návštevy webovej lokality a zostanú v ňom uložené aj po zatvorení prehliadača. Keď znova otvoríte prehliadač a prehliadate internet, tieto súbory sa automaticky aktivujú.

Súbory cookie prvej a tretej strany – To, či je súbor cookie „prvej“ alebo „tretej“ strany, súvisí s webovou lokalitou alebo doménou, ktorá súbor cookie umiestnila. Súbory cookie prvej strany sú v podstate súbory cookie uložené webovou lokalitou, ktorú používateľ navštívil a ktorá je zobrazená v okne s adresou URL. Súbory cookie tretej strany sú súbory cookie, ktoré uložila iná doména ako doména navštívená používateľom. Ak používateľ navštívi webovú lokalitu a prostredníctvom tejto lokality iná spoločnosť umiestni súbor cookie, ide o súbor cookie tretej strany.

Name 
 ASP.NET_SessionId
 PreviousCountryCode
 VisitorGUID
 VisitorState
 _dc_gtm_UA-31052518-1
 _ga
 _gid


Aký je dôvod používania súborov cookie?

Súbory cookie používame na to, aby sme vám poskytli čo najlepšiu používateľskú skúsenosť. Určité súbory cookie sú technicky nutné na zabezpečenie správneho fungovania webovej lokality. Iné súbory cookie plnia také funkcie, ako je reklama, získavanie štatistických údajov (t. j. koľko návštevníkov zobrazí určité stránky na našej webovej lokalite alebo uvidí našu reklamu pri návšteve iných webových lokalít) a uľahčenie interakcie so sociálnymi sieťami.

My a/alebo tretie strany poskytujúce služby v našom mene klasifikujeme súbory cookie podľa nižšie uvedených kategórií. Vždy máte možnosť vyjadriť nesúhlas s jednotlivými kategóriami súborov cookie (okrem tých, ktoré sú bezpodmienečne nutné).

Bezpodmienečne nutné súbory cookie

Tieto súbory sú absolútne nevyhnutné z hľadiska poskytovania požadovaných služieb prostredníctvom webovej lokality. Majú zásadný význam, pretože vám umožňujú navštíviť našu webovú lokalitu a správne využívať jej funkcie.

Výkonnostné súbory cookie

Tieto súbory cookie zbierajú informácie o tom, ako používatelia používajú webovú lokalitu, čo nám umožňuje aktualizovať a zlepšovať našu webovú lokalitu i používateľskú skúsenosť. Tieto súbory cookie nezbierajú informácie, ktoré by identifikovali používateľa. Zbierajú informácie, ktoré sa týkajú:

  • stránok, ktoré používateľ častejšie navštevuje;
  • produktov a služieb, ktoré ho viac zaujímajú;
  • reklám alebo ponúk, ktoré používatelia zobrazili;
  • prepojení, na ktoré používatelia klikli;
  • chybových hlásení, ktoré sa používateľom môžu zobrazovať pri prehliadaní webovej lokality atď.

Funkčné súbory cookie
Tieto súbory cookie nám umožňujú personalizovať náš obsah konkrétne pre vás a pamätať si vaše predvoľby (napr. výber jazyka alebo regiónu). Ak si zvolíte možnosť odstrániť/zakázať tieto funkčné súbory cookie, všetky predvoľby/nastavenia, ktoré ste vybrali, sa pri následných návštevách našej webovej lokality nebudú uchovávať.

Súbory cookie na účely cielenia/reklamy

Tieto súbory cookie zaznamenávajú vaše on-line činnosti vrátane vašich návštev na našej webovej lokalite, stránky, ktoré ste navštívili, ako aj prepojenia a reklamy, na ktoré ste klikli. Jednou z úloh týchto súborov je pomôcť tomu, aby sa vám na našej webovej lokalite zobrazoval obsah, ktorý je pre vás relevantnejší. Ďalšou úlohou je umožniť doručovanie reklám alebo iných oznámení, ktoré sú koncipované tak, aby boli relevantnejšie pre vaše zrejmé záujmy. Doručovanie reklamy na základe záujmu môže zahŕňať nás, našich poskytovateľov služieb a partnerov, ako sú vydavatelia, platformy na spravovanie údajov a platformy na strane dopytu. Ak sa napríklad pozriete na stránku na niektorej z našich webových lokalít, na našej webovej lokalite alebo na iných webových lokalitách vám následne môžeme zobrazovať reklamy na produkty, o ktorých sa píše na danej stránke alebo na podobné produkty a služby. My a naši poskytovatelia služieb a partneri môžeme pripojiť k informáciám zozbieraným týmito súbormi cookie ďalšie údaje, vrátane informácií získaných od tretích strán, a zdieľať tieto informácie s tretími stranami na účely cieleného zobrazovania reklám.

Súbory cookie tretej strany

V záujme toho, aby sme vám mohli poskytnúť zaujímavejší obsah a pomohli vám pri interakcii s účtami na sociálnych médiách, môže naša webová lokalita zahŕňať obsah a služby tretej strany (napr. doplnky sietí Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Pinterest atď.) alebo prepojenia na webové lokality tretích strán. Po kliknutí na prepojenia a/alebo webové lokality takýchto tretích strán sa na vás vzťahujú zásady týkajúce sa súborov cookie príslušnej tretej strany. V takom prípade pokračujete na svoju vlastnú zodpovednosť a my nemáme žiadnu zodpovednosť za žiadny problém, ktorý by vznikol z dôvodu uloženia súborov cookie webovými lokalitami tretích strán vo vašom zariadení.

Ako sa dajú súbory cookie kontrolovať

Väčšina webových prehliadačov automaticky prijíma súbory cookie, poskytuje však možnosti ich kontroly, a to zablokovania alebo odstránenia. Ukladanie súborov cookie vo svojom zariadení môžete kedykoľvek povoliť alebo zakázať zmenou nastavení prehliadača. Prehliadač môžete nastaviť tak, aby vás informoval pred uložením súboru cookie do zariadenia alebo môžete postupovať podľa pokynov prehliadača a odstrániť súbory cookie, ktoré už boli uložené. Pokiaľ používate rôzne zariadenia, uprednostňované nastavenia prehliadača týkajúce sa súborov cookie musíte upraviť v každom zo zariadení.

Ak sa rozhodnete zakázať všetky súbory cookie, zrejme nebudete môcť plne využívať interaktívne funkcie našej webovej lokality alebo prijímať naše služby poskytované prostredníctvom webovej lokality.

Odstránením súborov cookie sa neodstránia objekty Flash. Viac informácií o objektoch Flash, vrátane spôsobu ich kontroly a zákazu, nájdete na webovej lokalite spoločnosti Adobe. Doplňujúce informácie o súboroch cookie a podobných technológiách použitých na rôznych webových lokalitách nájdete prostredníctvom prehliadača alebo iných internetových zdrojov.

Na účely spravovania súborov cookie prostredníctvom prehliadača kliknite na tieto prepojenia, ktoré vás presmerujú na pokyny v príslušnom prehliadači:

Microsoft Windows Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Apple Safari

Viac o informácií o súboroch cookie nájdete na webových lokalitách tretích strán:


 Čo sú podobné technológie?

Pixlové tagy, webové majáky, vložený skript a súbory vo formáte clear GIF (formát grafickej výmeny) sú malé súbory, ktoré sa používajú na monitorovanie navigácie na webovej lokalite a môžu sa používať so súbormi cookie. Objekty Flash (miestne zdieľané objekty) sú malé súbory, ktoré v zariadení uložila webová lokalita s použitím technológie Flash player spoločnosti Adobe.

Webové majáky a vložené skripty

Webové majáky a vložené skripty sú ďalšie technológie, ktoré používame na našich webových lokalitách, ako aj v niektorých z našich e-mailov a reklám.

Webové majáky (alebo „značky“) sú malé časti programovacieho kódu začlenené do internetových stránok, e-mailov a reklám, ktoré nám a/alebo tretím stranám poskytujúcim služby v našom mene oznamujú, kedy sa tieto internetové stránky, e-maily alebo reklamy zobrazili alebo kedy na ne niekto klikol.

Vložené skripty sú malé časti programového kódu začlenené do niektorej z našich internetových stránok a ich úlohou je merať, ako používate tieto internetové stránky, napríklad to, na ktoré prepojenia klikáte. Tieto informácie používame na zlepšovanie našich webových lokalít, prispôsobovanie našej webovej lokality vašim pravdepodobným záujmom a uskutočňovanie prieskumu trhu. Funkcie skriptovania, ako je JavaScript, môžete vypnúť v prehliadači (nahliadnite do časti Pomocník svojho prehliadača). Upozorňujeme, že v prípade vypnutia funkcie skriptovania nemusí naša webová lokalita správne fungovať.

Súkromie

Snažíme sa uplatňovať správne postupy ochrany súkromia. Viac informácií o našom prístupe k ochrane súkromia nájdete v dokumente Zásady ochrany súkromia.
Ako nás môžete kontaktovať
Ak máte nejaké otázky týkajúce sa spôsobu, akým používame súbory cookie, môžete nás kontaktovať s použitím informácií uvedených nižšie. Uveďte, prosím, svoje kontaktné informácie a podrobne opíšte, čo vás znepokojuje v súvislosti so súbormi cookie.
Kontaktné informácie:
Sarantis Czech Republic s.r.o., Žerotínova 32, Praha 3. www.sarantis.cz
Telefonní číslo: +420 775 755 304
tjakoubek@sarantis.cz

Týmto oznámením sa aktualizujú predchádzajúce verzie a ukončuje sa ich platnosť. Oznámenie môžeme kedykoľvek zmeniť. Dátum poslednej revízie oznámenia je uvedený v oddiele NAPOSLEDY AKTUALIZOVANÉ v dolnej časti tejto stránky. Všetky zmeny tohto oznámenia nadobudnú účinnosť vtedy, keď revidované oznámenie sprístupníme na našich webových lokalitách alebo ich prostredníctvom. NAPOSLEDY AKTUALIZOVANÉ 21.05.2018

 Revízia dokumentu

Tento dokument podľa potreby pravidelne kontroluje a reviduje zodpovedná osoba v súlade so Zásadami ochrany údajov.