Výskum a vývoj

Už viac ako 150 rokov sa v spoločnosti Astrid venujeme vývoju účinných a bezpečných kozmetických výrobkov.

Oddelenie výskumu a vývoja zložené zo skúsených vedcov zo všetkých oborov zaisťuje, aby sa najnovšie vedecké poznatky a trendy odrážali vo vývoji inovatívnych produktov pre krásnou a zdravú pokožku. Zloženie výrobkov je testované "in vitro" a "in vivo" metódami v našich i v uznávaných európskych nezávislých laboratóriách. Tieto testy dokladajú všetky tvrdenia o účinkoch, ktorá uvádzame na našich produktoch. Všetky výrobky sú dermatologicky testované.