Mladý podnikateľ je úspešný, stavia novú výrobnú prevádzku a zároveň nadväzuje spojenie s francúzskymi výrobcami esencií a parížskymi odborníkmi z odboru parfumérie. Následne sám začína vyrábať kozmetický tovar, ktoré sa do tej doby dovážalo práve z Francúzska. Firma Prochaska sa tak stáva vôbec prvou historicky doloženou kozmetickou firmou v Rakúsku - Uhorsku a jednou z najstarších kozmetických firiem východne od Rýna a severne od Álp.